Բրենդինգ,
որը խնդիրներ է
լուծում

Առաջխաղացրեք Ձեր ապրանքանիշը մեր ծառայությունների փաթեթի միջոցով, որը ստեղծված է հենց ձեր առջև դրված մարտահրավերները հաղթահարելու և ձեզ հաջողության հասցնելու համար։

Ինքնության ձևավորում

Արժեքավոր առաջարկ

Կոնցեպտուալ դիզայն

Անվանում

Ոճավորված տառատեսակի ձևավորում

Ներկայացման ձևավորում

Կոնցեպտուալ դիզայն

Բրենդինգ

4-8 ամիս արտադրության ժամանակ

Համապատասխան տեսլականի և վիզուալ բաղադրիչների ստեղծում, վերջիններս կապահովեն մարդկանց մոտ տպավորության և ասոցիացիաների ստեղծումը, հաճախորդների ներգրավվածությունը ու հավատարմությունը։

Բրենդի ինքնություն

5-6 ամիս արտադրության ժամանակ

Բրենդի ինքնության սահմանում և ներկայացում, խոսուն և հասկանալի վիզուալ լեզվի ստեղծում, որը կփոխանցի ձեր արժեքները։

Անվանում

2-3 ամիս արտադրության ժամանակ

Բրենդի բովանդակությունը փոխանցող այնպիսի անվան ընտրություն, որը ոչ միայն հիշվող է, այլև արտացոլում է բրենդի բնույթը՝ արտատպվելով ձեր լսարանի հիշողությունում։

Արժեքի առաջարկ

1-6 ամիս արտադրության ժամանակ

Բրենդի առաջրկվող արժեքի մանրամասն ներկայացում՝ հստակ մատնանշելով՝ որոնք են Ձեր առավելությունները Ձեր հիմնական մրցակիցների համեմատ։

Փաթեթավորում

2-3 ամիս արտադրության ժամանակ

Այնպիսի փաթեթավորման ստեղծում, որը ոչ միայն կպաշտպանի Ձեր արտադրանքը վնասվածքներից, այլև կդառնա բրենդի շոշափելի ներկայացումը հաճախորդի համար։

Այլ նախագծեր

Առաջարկվող հաճախորդները և մեր արդյունքները

Get in touch

Elite plaza business center

+374 94 41 203 931